อาทิตย์ทรงกลดที่สุโขทัย

อาทิตย์ทรงกลดสุดสวยที่ จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:04น.

Solar_Halos-Sukhothai-2013-07-02-Thapanaphat_Sripungwiwat-649x976
(คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพความละเอียดสูง)

ภาพโดย น้อย ฐปนพัฒน์ ศรีปุงวิวัฒน์ (ชื่อใน fb : Thapanaphat Sripungwiwat)

เส้นการทรงกลดแต่ละเส้น มีชื่อเรียกดังนี้

Simulated_Halos-Mahasarakam-with-Labels-R75
(คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพความละเอียดสูง)

ภาพการทรงกลดจำลองโดย บัญชา ธนบุญสมบัติ
คำนวณด้วยโปรแกรม HaloPoint 2.0

หมายเหตุ : ภาพทรงกลดจำลองนี้คำนวณโดยใช้ภาพการทรงกลดที่มหาสารคาม (ศุกร์ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 9:20 น.) เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกันมาก

Leave a Comment