คลังเก็บหมวดหมู่: Cirrostratus

ซีร์โรสเตรตัส

undulatus


Cirrostratus undulatus
ซีร์โรสเตรตัส อันดูเลตัส

Cirrostratus_undulatus-2012-06-20-Buncha

ภาพ: บัญชา ธนบุญสมบัติ
ที่มาของภาพ > https://www.facebook.com/photo.php?fbid=387860847928078&set=a.303205603060270.67098.100001124971034&type=3&theater

Stratocumulus stratiformis perlucidus undulatus
สเตรโตคิวมูลัส สแตรติฟอร์มิส เพอร์ลูซิดัส อันดูเลตัส

Stratocumulus_stratiformis_perlucidus_undulatus-2013-05-22-Buncha

– Stratocumulus (สเตรโตคิวมูลัส) : เมฆระดับต่ำ ซึ่งมีลักษณะผสมผสานระหว่างเมฆก้อนกับเมฆแผ่น
– stratiformis (สแตรติฟอร์มิส) : ชนิด (species) ของเมฆซึ่งมีลักษณะแผ่กระจายปกคลุมพื้นที่กว้างบนท้องฟ้า
– perlucidus (เพอร์ลูซิดัส) : พันธุ์ (variety) ของเมฆซึ่งมีช่องว่างระหว่างเมฆก้อนย่อยๆ ในเมฆ ทำให้มองเห็นดัานหลังที่สูงกว่า (เช่น ท้องฟ้า)
– undulatus (อันดูเลตัส) : พันธุ์ (variety) ของเมฆซึ่งมีลักษณะเป็นลอนคลื่น

วัน-เวลา : 2013-05-22 07:06
ภาพโดย บัญชา ธนบุญสมบัติ

ที่มา > https://www.facebook.com/photo.php?fbid=387434698041711&set=a.111927962259054.12227.100003255528101&type=3&theater

Altocumulus stratiformis translucidus
แอลโตคิวมูลัส สแตรติฟอร์มิส แทรนส์ลูซิดัส

Altocumulus_stratiformis_translucidus-SciPark-534x804
(คลิกภาพ เพื่อดูภาพละเอียด)

บริเวณหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
พฤหัสบดี 6 มกราคม 2553  11:45 น.
ภาพโดย บัญชา ธนบุญสมบัติ

การทรงกลด ของคุณทวี ที่ราชาเทวะ

อาทิตย์ทรงกลด (sun halos) เกิดจากการที่แสงอาทิตย์หักเห (หรือในบางกรณี สะท้อน) โดยผลึกน้ำแข็ง (ice crystals) ที่อยู่ในเมฆซีร์โรสเตรตัส (Cirrostratus)

Halos-Dhawee

การทรงกลด ที่ ราชาเทวะ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เวลาในภาพ 9:32 น.
ภาพโดย ทวี ขนขจี

ในภาพนี้มีเส้นการทรงกกลดอย่างน้อย 3 แบบ ได้แก่

1. การทรงกลดแบบวงกลมขนาด 22 องศา (22-degree circular halo) ซึ่งปรากฏเป็นวงกลมจางๆ
2. การทรงกลดแบบเซอร์คัสสไครบด์ (circumscribed halo) ซึ่งปรากฏเป็นวงรี
3. เส้นวงกลมพาร์ฮีลิก (parhelic circle) ซึ่งปรากฏเป็นเส้นโค้งหงายผ่านดวงอาทิตย์

Halos-Dhawee-Summary-Simulation

หมายเหตุ: ได้เขียนบทความอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้ & การคำนวณเพื่อจำลองเหตุการณ์ ในชื่อ การใช้แบบจำลอง ‘อาทิตย์ทรงกลด’ ไขปริศนาธรรมชาติ  ตีพิมพ์ใน วารสารฟิสิกส์ไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 : มีนาคม 2555-พฤษภาคม 2555 หน้า 9-14 และนิตยสารสารคดี (รอค้นข้อมูลอ้างอิง)