Other clouds of interests

Other clouds of interests
เมฆที่น่าสนใจอื่นๆ

 • horse-shoe vortex (เมฆเกือกม้า)
 • distrail  (ดิสเทรล)
 • Mackerel sky (ฟ้าลายปลาแมคเคอเรล)
 • ฟ้าลายเห็ดบด
 • Morning Glory cloud (เมฆมอร์นิงกลอรี)
 • single-cell thunderstorm (พายุฝนฟ้าคะนองแบบเซลล์เดียว)
 • multi-cell  thunderstorm (พายุฝนฟ้าคะนองแบบหลายเซลล์)
 • supercell  (เมฆซูเปอร์เซลล์)
 • vapor cone (กรวยไอน้ำ)
 • rocket trail (แนวเส้นที่เกิดจากจรวด)
 • jetstream cloud (เมฆกระแสลมกรด)
 • condensation  over  wings (การควบแน่นเหนือปีก)
 • wingtip vortices (วอร์เท็กซ์ที่ปลายปีก)
 • orphan anvil (เมฆรูปทั่งผู้กำพร้า)
 • straight-edged cloud (เมฆขอบตรง)
 • overshooting top (โดมยอดเมฆ)

อ้างอิง
1) บัญชา ธนบุญสมบัติ, Cloud Guide, สนพ. สารคดี, หน้า 131-148

Comments are closed.