คลังเก็บหมวดหมู่: Whirl

ลมงวง & พายุงวง

Multiple Waterspouts

 

Multiple Waterspouts

Multiple_Waterspouts-Roberto_Giudici

สถานที่ : Adriatic Sea วันที่ : July 23, 1999

ภาพโดย Roberto Giudici

ที่มาของภาพ > URL นี้ จาก เว็บนี้

อ่านข้อมูลประกอบได้ที่ เว็บนี้ หรือคลิกที่ภาพเพื่อขยาย

Info-Multiple_Waterspout-over_the_Adriatic_Sea-by-Roberto_Giudici

Snow Devil

ปิศาจหิมะ (Snow Devil)

snow_devil

ในพื้นที่หนาวเย็นจัดและมีหิมะ หากกระแสลมพัดสอบเข้าหากันอย่างเหมาะเจาะ ก็อาจทำให้เกิดลำอากาศหมุนที่พัดพาเอาหิมะสูงขึ้นไป เรียกว่า snow devil หรือ snowspout

Steam Devil

ปิศาจไอน้ำ (Steam devil)

steam_devil

เหนือพื้นผิวทะเลสาบหรือทะเลที่น้ำค่อนข้างอุ่น และมีอากาศเย็นเคลื่อนที่ผ่าน อาจเกิดลำอากาศรูปงวงหมุนวนช้าๆ ขึ้นมาได้ ฝรั่งเรียกว่า steam devil

Gustnado

กัสต์นาโด (Gustnado)

เมฆฝนฟ้าคะนองจะมีกระแสอากาศเย็นพุ่งลงมายังพื้น โดยเมื่อปะทะพื้นจะเกิดเป็นลมกระโชก (gust wind) เมื่อลมกระโชกพุ่งออกไป จะเกิดแนวรอยต่อระหว่างลมกระโชกเย็นๆ นี้กับอากาศที่อุ่นกว่าโดยรอบ แนวรอยต่อดังกล่าวเรียกว่า แนวปะทะลมกระโชก (gust front)

Gustnado

หากลมกระโชกเร็วกว่า 60 น็อต (ประมาณ 111 กิโลเมตร/ชั่วโมง) พุ่งไปตามพื้น ก็อาจทำให้เกิดการหมุนวนของอากาศในแนวดิ่งที่บริเวณแนวปะทะลมกระโชค การหมุนวนนี้เริ่มจากพื้นและสูงขึ้นได้มากถึง 300 ฟุต (ราว 90 เมตร) เรียกว่า กัสต์นาโด (gustnado) ซึ่งมาจากคำว่า gust front + tornado (แม้ว่ากัสต์นาโดจะมีกลไกการเกิดแตกต่างจากทอร์นาโดก็ตาม)

Landspout

แลนด์สเปาต์ (Landspout)

Landspout

หากสภาพลมฟ้าอากาศในลักษณะเดียวกับที่ทำให้เกิด นาคเล่นน้ำของแท้ เกิดขึ้นเหนือพื้นดิน พายุงวงที่เกิดขึ้นจะเรียกว่า แลนด์สเปาต์ (landspout)

ด้านบนของพายุแลนด์สเปาท์จะมีเมฆก้อนขนาดใหญ่ หรือเมฆฝนฟ้าคะนอง เช่นเดียวกับนาคเล่นน้ำ

แลนด์สเปาท์จัดเป็นทอร์นาโดที่ไม่ได้เกิดจากเมฆซูเปอร์เซลล์ (non-supercell tornado) ด้วยเช่นกัน