คลังเก็บหมวดหมู่: Halo

การทรงกลด

Article : TJP การใช้แบบจำลองอาทิตย์ทรงกลดไขปริศนาธรรมชาติ

 

บทความ การใช้แบบจำลองอาทิตย์ทรงกลดไขปริศนาธรรมชาติ

ตีพิมพ์ใน วารสารฟิสิกส์ไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 1: มีนาคม 2555-พฤษภาคม 2555

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

FB-TJP-การใช้แบบจำลองทรงกลด

Diffuse Arc

ข้อมูลเกี่ยวกับ Diffuse Arc
เพื่อการอ้างอิง & ศึกษารายละเอียด

 

Atoptics-fz775-diffuse_arcที่มา : เว็บ AtOptics

Atoptics-spanti-diffuse_arcที่มา : เว็บ AtOptics

Atoptics-antisol-diffuse_arcที่มา : เว็บ Atoptics

Figure_2-18-Atmospheric_Halos-Walter_Tape-p22
ที่มา : หนังสือ Atmospheric Halos เขียนโดย Walter Tape หน้า 22

Atoptics-fz146-diffuse_arcที่มา : เว็บ AtOptics


Wegener-s_Anthelic_Arc-Meteoros-deที่มา : เว็บนี้

 

 

Suncave Parry Arc

อาทิตย์ทรงกลด ที่ อ.แม่ริม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ.2011 ปรากฏเส้นทรงกลดหายากเส้นหนึ่ง นั่นคือ เส้นโค้งแพร์รีแบบหันด้านเว้าเข้าหาดวงอาทิตย์ (suncave Parry arc)

Simulated-Suncave_Parry_Arc-MaeRim

 

 

 

Suncave_Parry_Arc-LookKate

Infralateral Arc แบบด้านข้าง

เส้นอินฟราแลตเทอรัล (infralateral arc) เป็นการทรงกลดแบบหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามมุมเงยของดวงอาทิตย์

ตัวอย่าง
FB-2013-08-30-Infralateral_Arc-Model-and-Photo
ภาพรวมแสดงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและตำแหน่งปรากฏ

FB-Infralateral_Arc-Overview

CZA ที่กาฬสินธุ์

เส้นโค้งหงายสีรุ้งบนฟ้าแบบนี้ คือ CZA (CircumZenithal Arc) จัดเป็นการทรงกลด (halo) แบบหนึ่ง

CZA-2013-07-07-1716-Suravech-1500x1001

7 กรกฎาคม 2556  17:16น.  กาฬสินธุ์

ภาพโดย ดร.สุรเวช สุธีธร
NIKON D800E เลนส์ fisheye 16 mm ความไวชัตเตอร์ 1/320s รูรับแสง f/22.0 ISO100