Suncave Parry Arc

อาทิตย์ทรงกลด ที่ อ.แม่ริม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ.2011 ปรากฏเส้นทรงกลดหายากเส้นหนึ่ง นั่นคือ เส้นโค้งแพร์รีแบบหันด้านเว้าเข้าหาดวงอาทิตย์ (suncave Parry arc)

Simulated-Suncave_Parry_Arc-MaeRim

 

 

 

Suncave_Parry_Arc-LookKate

Leave a Comment