คลังเก็บหมวดหมู่: Cumulus

คิวมูลัส

Cumulus fractus

Cumulus fractus
คิวมูลัส แฟรกตัส

Cumulus_fractus-2012-05-06-Buncha-800x609

6 พฤษภาคม พ.ศ.2555
ภาพ: บัญชา ธนบุญสมบัติ

Crepuscular rays and Cumulus fractus

รังสีครีพัสคิวลาร์ (Crepuscular rays) & เงาเมฆ (Cloud shadows) ที่เกิดจากเมฆคิวมูลัสแฟรกตัส (Cumulus fractus) บดบังดวงอาทิตย์

Nunna_Ai-Crepucular_Rays-and-Cumulus_fractusภาพ: Nunna Ai

Cumulus mediocris

Cumulus mediocris (คิวมูลัส มีดิโอคริส)

เมฆก้อนขนาดปานกลาง ซึ่งมีความหนาพอๆ กับความกว้าง

ภาพ: บัญชา ธนบุญสมบัติ

 

Cumulus_mediocris-2013-11-27-1520-TaRay

ภาพ: Myname’s TaRay ชมรมคนรักมวลเมฆ
27 พฤศจิกายน 2556  15:20น. ชลบุรี