Supplementary features

Supplementary features
ลักษณะเสริม

1.  incus (อิงคัส) : นิยาม   ตัวอย่าง

2.  mamma (แมมมา) : นิยาม   ตัวอย่าง

3.  virga (เวอร์กา) : นิยาม   ตัวอย่าง

4.  praecipitatio (พรีซิพิเตชิโอ) : นิยาม   ตัวอย่าง

5.  arcus (อาร์คัส) : นิยาม   ตัวอย่าง

6. tuba (ทูบา) : นิยาม  ตัวอย่าง

7. cavum (เควุม) : นิยาม   ตัวอย่าง

8. fluctus (ฟลักตัส) : นิยาม   ตัวอย่าง

9.  asperitas (แอสเพริแทส) : นิยาม   ตัวอย่าง

10.  murus (มิวรัส) : นิยาม   ตัวอย่าง

11.  cauda (คอดา) : นิยาม   ตัวอย่าง

Comments are closed.