Steam Devil

ปิศาจไอน้ำ (Steam devil)

steam_devil

เหนือพื้นผิวทะเลสาบหรือทะเลที่น้ำค่อนข้างอุ่น และมีอากาศเย็นเคลื่อนที่ผ่าน อาจเกิดลำอากาศรูปงวงหมุนวนช้าๆ ขึ้นมาได้ ฝรั่งเรียกว่า steam devil

Leave a Comment