Landspout

แลนด์สเปาต์ (Landspout)

Landspout

หากสภาพลมฟ้าอากาศในลักษณะเดียวกับที่ทำให้เกิด นาคเล่นน้ำของแท้ เกิดขึ้นเหนือพื้นดิน พายุงวงที่เกิดขึ้นจะเรียกว่า แลนด์สเปาต์ (landspout)

ด้านบนของพายุแลนด์สเปาท์จะมีเมฆก้อนขนาดใหญ่ หรือเมฆฝนฟ้าคะนอง เช่นเดียวกับนาคเล่นน้ำ

แลนด์สเปาท์จัดเป็นทอร์นาโดที่ไม่ได้เกิดจากเมฆซูเปอร์เซลล์ (non-supercell tornado) ด้วยเช่นกัน

Leave a Comment