Snow Devil

ปิศาจหิมะ (Snow Devil)

snow_devil

ในพื้นที่หนาวเย็นจัดและมีหิมะ หากกระแสลมพัดสอบเข้าหากันอย่างเหมาะเจาะ ก็อาจทำให้เกิดลำอากาศหมุนที่พัดพาเอาหิมะสูงขึ้นไป เรียกว่า snow devil หรือ snowspout

Leave a Comment