คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว ฉบับย่อ

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว ฉบับย่อ

เล่มนี้จัดทำโดย แผนกป้องกันภัยพิบัติ สำนักงานควบคุมภยันตรายเขตเมกุโระ
จัดแปลเป็นภาษาไทย โดย ศูนย์นักศึกษาต่างชาติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว

โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเขตเมกุโร (MIFA)

แม้จะบอกว่าเป็น ฉบับย่อ แต่ก็มีเนื้อหามากถึง 19 หน้า
และเนื่องจากมีการ์ตูนสไตล์ญี่ปุ่น ทำให้อ่านง่าย & น่าอ่าน

ปก-คู่มือการับมือแผ่นดินไหว-ฉบับย่อ

ไฟล์ขนาดเล็ก (1.84 MB) : ดาวน์โหลด
ไฟล์ขนาดใหญ่ (14.7 MB) : ดาวน์โหลดจาก e-books.in.th

Leave a Comment