หนังสือจากชมรม : ภาพรวม

 

CLC-4_Books-943x422

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือทั้ง 4 เล่ม จากชมรมคนรักมวลเมฆ

                                                     ยอดขาย (ถึง ธันวา ’56) // อยู่ในร้านค้า + อยู่ใน Stock ที่ สนพ.สารคดี

รู้ทันฝนฟ้าอากาศ                    :  3,066 // 816 + 1,251
มหัศจรรย์ฟ้าฝน                       :  1,677  //  869 + 2,626
คู่มือเมฆ Cloud Guidebook   :  3,759 // 1,103 + 144
รื่นรมย์ ชมเมฆ                          :  1,181  // 1,195 + 1,962

หมายเหตุ: สอบถามจาก สนพ.สารคดี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:29น.

Leave a Comment