2014-04-21 ฟ้ายามเช้า ณ สนามบินน้ำ

เช้านี้ ฟ้าแดงโดดเด่น ก็เลยรอเก็บไว้หลายภาพ

ภาพล่าง 5:44น. vs ภาพบน 6:11 น.

FB-2014-04-21-Morning_Skies-0544am-vs-0611am
สนามบินน้ำ นนทบุรี
จันทร์ 21 เมษายน 2557
บัญชา ธนบุญสมบัติ

Leave a Comment