Altocumulus stratiformis translucidus

แอลโตคิวมูลัส สแตรติฟอร์มิส แทรนส์ลูซิดัส (Altocumulus stratiformis translucidus)

Altocumulus_stratiformis_translucidus-SciPark-534x804
(คลิกภาพ เพื่อดูภาพละเอียด)

บริเวณหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
พฤหัสบดี 6 มกราคม 2553  11:45 น.
ภาพโดย บัญชา ธนบุญสมบัติ

Leave a Comment