การทรงกลด ของคุณทวี ที่ราชาเทวะ

อาทิตย์ทรงกลด (sun halos) เกิดจากการที่แสงอาทิตย์หักเห (หรือในบางกรณี สะท้อน) โดยผลึกน้ำแข็ง (ice crystals) ที่อยู่ในเมฆซีร์โรสเตรตัส (Cirrostratus)

Halos-Dhawee

การทรงกลด ที่ ราชาเทวะ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เวลาในภาพ 9:32 น.
ภาพโดย ทวี ขนขจี

ในภาพนี้มีเส้นการทรงกกลดอย่างน้อย 3 แบบ ได้แก่

1. การทรงกลดแบบวงกลมขนาด 22 องศา (22-degree circular halo) ซึ่งปรากฏเป็นวงกลมจางๆ
2. การทรงกลดแบบเซอร์คัสสไครบด์ (circumscribed halo) ซึ่งปรากฏเป็นวงรี
3. เส้นวงกลมพาร์ฮีลิก (parhelic circle) ซึ่งปรากฏเป็นเส้นโค้งหงายผ่านดวงอาทิตย์

Halos-Dhawee-Summary-Simulation

หมายเหตุ: ได้เขียนบทความอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้ & การคำนวณเพื่อจำลองเหตุการณ์ ในชื่อ การใช้แบบจำลอง ‘อาทิตย์ทรงกลด’ ไขปริศนาธรรมชาติ  ตีพิมพ์ใน วารสารฟิสิกส์ไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 : มีนาคม 2555-พฤษภาคม 2555 หน้า 9-14 และนิตยสารสารคดี (รอค้นข้อมูลอ้างอิง)

 

Leave a Comment