Iridescent Contrail

Iridescent Contrails

คอนเทรลสีรุ้ง

คอนเทรลอาจมีสีรุ้งได้หากดวงอาทิตย์และผู้มองอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

Iridescent_Contrail-2014-05-11-1756-Bangsai11 พฤษภาคม  2557  11:57น.
Credit: ไพศาล ช่วงฉ่ำ (Bangsai)

.

Iridescent_Contrail-2014-05-11-1745-Bangkapi-Myname-s_TaRay-2048x1384อาทิตย์ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  17:45 น.
บางกะปิ กรุงเทพ
Credit: Myname’s TaRay

1 Comment

Leave a Comment