News : Lightning kills animals

ข่าวฟ้าผ่าทำให้สัตว์ตายพร้อมกันหลายตัว

News-Lightning_kills_more_than_60_cows_in_Chile(คลิกภาพเพื่อขยายขนาด)

ที่มาของข่าว : เว็บนี้

Leave a Comment