เมฆจอมยุทธ์ (Oraphan Aor)

เมฆจอมยุทธ์

แต่งเติมภาพ โดย Oraphan Aor
ให้เสียงภาษาไทย โดย พันธมิตร 😉

FB-Aor-s_เมฆจอมยุทธ์-1FB-Aor-s_เมฆจอมยุทธ์-2
ฉายรอบปฐมฤกษ์…ในชมรมคนรักมวลเมฆ (ที่เดียว) : จันทร์ 12 พฤษภาคม 2557

Leave a Comment