pileus (definition)

หมวกเมฆ (pileus) คือ เมฆบางๆ ที่อยู่เหนือเมฆคิวมูลัส หรือเมฆฝนฟ้าคะนอง จัดเป็นเมฆตัวประกอบ (accessory cloud) แบบหนึ่ง บางครั้งเรียกว่า เมฆผ้าคลุมไหล่ (scarf cloud)

คำว่า pileus มาจากภาษาละติน แปลว่า หมวก

หมวกเมฆเกิดในเมฆสกุล Cumulus และ Cumulonimbus

หมวกเมฆอาจลอยอยู่เหนือเมฆก้อน ดังเช่นภาพต่อไปนี้

Pileus-Padung_Saengkaew-R22

สถานที่ : อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
ภาพ: ผดุง แสงแก้ว

หมวกเมฆอาจเชื่อมติดกับยอดเมฆของเมฆก้อนพุ่งสูงขึ้่นไปได้ด้วย ดังเช่นภาพต่อไปนี้

Pileus-Day

สถานที่ : จ. อุดรธานี
ภาพ: พุทธิพร อินทรสงเคราะห์ (เดย์)

 

Leave a Comment