Red Rainbow

หากรุ้งเกิดในช่วงที่แสงอาทิตย์มีสีส้ม-แดง โดยเฉพาะในช่วงเย็น ก็จะทำให้สีของรุ้งเป็นสีส้ม-แดงไปด้วย เรียกว่า รุ้งแดง (red rainbow)

Red_Rainbow-2014-05-13-Phet

ภาพโดย เพชร (Phetchanart Phet Mitkiti)
อังคาร 13 พฤษภาคม 2557

 

สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ red rainbow สามารถดูได้จากเว็บของ อ.Les Cowley > Link

Leave a Comment