รุ้งแฝด 3 ที่เชียงดาว

รุ้งแฝด 3

Triple-split rainbow

วัน-เวลา: 30 มิถุนายน พ.ศ.2556 18:00น.
สถานที่: อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

Credit: อาทิตย์ บุญสินสุข

เกร็ดน่ารู้:

  • รุ้งแฝด 3 คือการที่รุ้งปฐมภูมิแตกออกเป็น 3 สาย เป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ยากมาก
  • ตามปกติรุ้งแฝดที่พบบ่อยกว่าคือ รุ้งแฝด 2 เรียกว่า twinned rainbow ดูตัวอย่างได้ที่ Link
  • ภาพรุ้งแฝด 3 อื่นที่พบในอินเทอร์เน็ต คือ รุ้งแฝด 3 ที่ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.2012 (พ.ศ.2555) : Link

Leave a Comment